Διοίκηση

  • Κουγιουμτζίδης Γεώργιος Πρόεδρος
  • Δημητριάδης Δημήτριος Γενικός Γραμματέας
  • Παναγιωτίδης Βασίλειος Ειδικός Γραμματέας
  • Μαυροματίδου Έφη Ταμίας
  • Κοτανίδης Αλέξανδρος Μέλος
  • Κόκος Αριστείδης Μέλος